De website met internetadres https://www.klava.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendom)rechten aangaande deze website berusten bij Klava BV en behoudt al haar rechten voor.

Klava BV machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klava BV, verboden

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@klava.nl
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Klava BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Klava BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door derden worden onderhouden en waarop Klava BV geen controle uitvoert. Klava BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie die opgenomen is in deze hulpbronnen. Controleer daarom steeds de informatie over wettelijke aspecten en privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.